Slide הצוות שלנו

הנהלה

עודד בעל נסיון נרחב בתחום המטבחים המוסדיים. מוביל את התחום משנת 2004. תחת ניהולו התקדמה החברה ושילשה את מחזור ההכנסות שלה
עודד פולד

מנכ"ל, מייסד ובעלים

מערך השירות

עודד בעל נסיון נרחב בתחום המטבחים המוסדיים. מוביל את התחום משנת 2004. תחת ניהולו התקדמה החברה ושילשה את מחזור ההכנסות שלה
יונתן ברק

מהנדס שירות מדיחים ותנורים

עודד בעל נסיון נרחב בתחום המטבחים המוסדיים. מוביל את התחום משנת 2004. תחת ניהולו התקדמה החברה ושילשה את מחזור ההכנסות שלה
לב לבייב

מהנדס שירות ראשי

עודד בעל נסיון נרחב בתחום המטבחים המוסדיים. מוביל את התחום משנת 2004. תחת ניהולו התקדמה החברה ושילשה את מחזור ההכנסות שלה
שלומי קוריאט

מהנדס שירות מדיחים ותנורים

מערך אדמיניסטרטיבי

עודד בעל נסיון נרחב בתחום המטבחים המוסדיים. מוביל את התחום משנת 2004. תחת ניהולו התקדמה החברה ושילשה את מחזור ההכנסות שלה
עדי הימלבלוי

הנהלת חשבונות, מלאי וניהול משרד

עודד בעל נסיון נרחב בתחום המטבחים המוסדיים. מוביל את התחום משנת 2004. תחת ניהולו התקדמה החברה ושילשה את מחזור ההכנסות שלה
אודליה סוויסה

גביה וחוזים